Processen

1

Knowhow

Vi styrer hele processen – lige fra udvikling og produktion til montage og test. Vores langvarige og solide erfaring med rustfrit stål sikrer kunden den bedste kvalitet, den laveste risiko og optimal processtyring.

2

Risikostyring

Alle projekter planlægges, overvåges og styres ud fra milepæle baseret på en effektiv risikomodel. Vi inddrager brugeren, kunden, leverandøren og andre projektinteressenter efter ønske og behov.

3

Kvalitetssikring

For at sikre den bedste og højeste kvalitet, har vi konstant fokus på afvigelsesstyring og tilpasning af projektmiljøet. Vi tilpasser produktionen i forhold til projektets størrelse og kompleksitet.

4

Specifikation

Vores salgsafdeling gør meget ud af forventningsafstemning med kunden, inden projektet går i gang. Vi har særligt fokus på specifikationer, omkostninger, produkterne og kvaliteten.

5

Procesoptimering

Vi arbejder på at nedbringe sagsbehandlingstiden med 20 %, reducere tidsforbruget på en opgave med 30 % og reducere ‘cost of energi’ med 5% – uden at gå på kompromis med kvalitetsstyring.

6

Produktionsflow

Vores mål er at øge værdien for kunden ved brug af færrest mulige ressourcer. Det kan ske gennem direkte besparelser og/eller maksimering af produktionsudbytte og kvalitet.