Vision og Mission

Vision

Ferreo vil være den foretrukne leverandør af Steel Performance.

> Steel Performance er Ferreos udtryk for hele den samlet proces i udviklingen af procesudstyr.

Mission

Ferreo leverer procesudstyr i rustfrit stål til industrien baseret på historisk indsigt, erfarne medarbejdere, professionel ledelse og loyale samarbejdspartnere.

Vi tilstræber en tæt relation til kunden, der sikrer troværdighed og gennemsigtighed i et projektforløb. Relationen opbygges gennem dialog, samarbejde og sparring – og ved at levere til tiden og i den rette kvalitet.

Vi vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor succes skabes gennem fælles indsats, som skal ske ved moderne ledelse, videreuddannelse og vækst.

Virksomheden drives ud fra 4 grundbegreber:

1. Knowhowat forstå og aktivt bruge virksomhedens historiske erfaring.

2. Risikostyringat eliminere risici og undgå pludselige hændelser.

3. Kvalitetssikringat sikre den bedste kvalitet hver gang.

4. Procesoptimeringat sikre et optimalt procesflow og at skabe størst mulig værdi for kunden.

Kerneværdier

  • Forandringsvillighed
  • Indsigt
  • Troværdighed
  • Performance