Om Ferreo

Ferreo A/S har leveret stålkonstruktioner og procesudstyr siden 1948 til mange forskellige industrier, herunder pharma-, fødevare-, og vindindustrien blandt andre. Vi styrer hele processen – lige fra udvikling og produktion til montage og test. Vi arbejder ud fra 4 grundbegreber: Knowhow, Risikostyring, Kvalitetssikring og Procesoptimering.


Ferreo A/S er godkendt af Fødevarestyrelsen.

Kontrolrapporter

 1. Knowhow - siden 1948

  Ferreo har eksisteret siden 1948 og leveret stålkonstruktioner og procesanlæg til mange forskellige industrier bl.a. pharma-, fødevare- og vindindustrien. Vi styrer hele processen – lige fra udvikling og produktion til montage og test. Ferreos langvarige historie og solide erfaring med rustfrit stål sikrer kunden den bedste kvalitet, den laveste risiko og optimal processtyring.

 2. Risikostyring

  Ferreo har udviklet sit eget processtyringssystem baseret på en PRINCE2® certificering. Processerne tager udgangspunkt i mange års erfaring og en sikker rolle- og ansvarsfordeling for hvert projekt, hvor brugeren, kunden, leverandøren og andre projektinteressenter inddrages. Alle projekter planlægges, overvåges og styres ud fra milepæle baseret på en effektiv risikomodel.

 3. Kvalitetssikring

  Kvalitet er et nøglebegreb for Ferreo. For at sikre den bedste og højeste kvalitet, er fokus konstant på afvigelsesstyring og tilpasning af projektmiljøet. Projektfastlagte tolerancer opsættes, så det rette beslutningsgrundlag for det videre projekt sikres. Endvidere tilpasses produktionen i forhold til projektets størrelse og kompleksitet.

 4. Procesoptimering

  Det overordnede mål for ledelsen hos Ferreo er at øge værdien for kunden med færrest mulige ressourcer. Det kan realiseres gennem direkte besparelser eller maksimering af produktionsudbytte og kvalitet. Ferreo arbejder kontinuerligt med at nedbringe sagsbehandlingstiden, projekt- og produktionstiden samt ‘cost of energy’ – uden at gå på kompromis med kvalitetssikring.