Ferreo updates

februar 8, 2018

Ung smed vendte tilbage til Ferreo blot et år efter afsked


Når man træder ind i Ferreos tre produktionshaller på Skartved Vestervej, er der altid run på. Det er nemlig herude, at de hårdtarbejdende smede beskæftiger sig med de mange projekter – både små som store. I den ene hal står Nicolaj og arbejder på en af to store inddampere, som skal stå klar til foråret. Nicolaj er så glad for at arbejde hos Ferreo, at han, trods et år ude i en anden virksomhed, vendte tilbage til Ferreo.

For snart to år siden afsluttede Nicolaj sin smedeuddannelse i samarbejde med Ferreo og blev i den forbindelse udlært Rustfast Klejnsmed. Med den nye titel valgte Nicolaj først at blive i virksomheden, men der gik ikke mange måneder, før han kom på andre tanker. Tanker om at prøve noget nyt og se hvad der ellers foregår ude i verden – ligesom mange andre nyuddannede drømmer om. Han fik derfor et nyt arbejde i en ny by, mens Ferreo måtte tage afsked med en dygtig medarbejder. En ærgerlig situation, som heldigvis ikke varede længe; præcis et år efter blev kontakten mellem Ferreo og Nicolaj genoptaget, og han vendte tilbage til sit gamle arbejde. I september 2017 var han derfor ansat på ny og har siden været en trofast medarbejder for Ferreo.

Hvad fik Nicolaj til at vende tilbage?

Efter at have været ude og afprøve kræfter andetsteds måtte Nicolaj erkende, at tanken om de nye udfordringer var bedre end realiteten, og han ville derfor tilbage  og arbejde hos Ferreo igen. I den forbindelse forklarer han, at: ”Det er mere selvstændigt herude, og vi laver større ting. Når vi skal arbejde på et nyt projekt, er vi med inde over processen fra start til slut, hvor vi selv står til ansvar for arbejdet. Det er måske lidt en kliché, men vi har masser af frihed under ansvar”. En frihed, som ifølge Nicolaj, giver et godt samspil mellem arbejdet og privatlivet.

Her knap et halvt år efter er Nicolaj stadig tilfreds med sin beslutning om at være vendt tilbage og fortæller om forskellen fra dengang, han stoppede, til nu: ”Det er overordnet set det samme herude som før – bare med nye og større faciliteter. Det hele er blevet optimeret, og der er flere midler til rådighed, når vi arbejder. En fornyelse, som gør alt arbejde nemmere for os alle sammen”.

Ferreo stiller skarpt på medarbejdertilfredsheden

Som beskrevet i en tidligere Ferreo Update (læs den her), sætter Ferreo stor dyd i at passe på deres medarbejdere samt skabe gode rammer på arbejdspladsen. Det viser sig i værdier og tiltag, som indtil videre har båret frugt for virksomheden – en positiv kurs, som forhåbentlig fortsætter ind i fremtiden.

Corporate, Medarbejder ,